Czyniąc zadość obowiązkowi informacyjnemu RODO informujemy Was w jaki sposób przetwarzane będą Wasze dane osobowe.

Podczas spotkania przedpielgrzymkowego odbierając legitymację będziecie składać podpis na listach. Podpis ten będzie równoważny z akceptacją poniższej zgody:

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kierownictwo Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę następujących danych osobowych: Imię i Nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, stan zdrowia zgadzam się także na udostępnienie mojego wizerunku dla potrzeb prowadzenia internetowych serwisów społecznościowych.

 

Pouczenie o przysługujących prawach – zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO):

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kierownictwo Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób: - listownie na adres: bł. Karoliny 69,33-133 Zabawa - przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - telefonicznie: 146781448

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby: - Zorganizować przejście PPT - Zapewnić bezpieczeństwo uczestnikowi PPT Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: - pisemna zgoda na przetwarzanie danych; - uzasadniony interes administratora danych osobowych.

3. Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe będą przetwarzane do końca roku 2019. Po tym czasie nośniki przechowujące dane (np. dokumenty) zostaną zniszczone.

4. Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: - Służby medyczne niosące pomoc uczestnikowi oraz firmie Ubezpieczeniowej ERGO HESTIA

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, b. prawo dostępu do danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Aby skorzystać
z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.