Każdego roku nad Szymonkami czuwa cały sztab braci i sióstr. Oto oni!

Przewodnik:

ks. Kamil Kopyt

Kapłani:

ks. Bartłomiej Bodziony

ks. Kamil Szęszoł

ks. Grzegorz Stachnik

 

Klerycy:

 

Sekretariat:

Wojciech Siebierański

Natalia Grzesik

Kwatermistrzowie:

Maria Skowron

Kazimierz Jędrusiak

Pielęgniarki:

Halina Pasady

Danuta Kurowska

Wiktoria Kurowska

Porządkowi:

Natalia Grzesik

Tomasz Jeniec

Robert Kokoszka

Mateusz Kurowski

Wojciech Siebierański


Kierowcy:

Krzysztof Leś

Władysław Przybyło

 

Aprowizacja:

 

 

Sekcja Muzyczna:

Alicja Pogoda - odpowiedzialna

Natalia Grzesik - odpowiedzialna

Fotograf:

Alicja Stasica

Social Media:

Natalia Grzesik

Wojciech Siebierański

 

Strona internetowa:

Wojciech Siebierański